22.நச்சுபாம்புகள்


காமத்தின்
பசியில்

நவநாகரிக
நச்சுபாம்புகள்
நகரத்தை
நரகமாக்கின..

தன்முகத்தை
கிழித்துக் கொண்டது
காதல்..

  1. ஆழியூரான்’s avatar

    நவீன கவிதையோ..ஒண்ணுமே புரியலையே சாமி..?என் கணிணியில் நீங்கள் வலையேற்றியிருக்கும் படம் மட்டும்தான் புலப்படுகிறது.எழுத்துக்கள் ஒன்றும் தெரியவில்லை..


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.