109.ஆற்றுப்படுக்கையில்

ஆற்றுப்படுக்கையில்
என் தனிமையை,
நம் சந்திப்புகளின்
சாட்சியங்களோடு
சமாதானத்தில்
ஈடுபடும்போதெல்லாம்

என் அழுகையை
அதிகப்படுத்திவிடுகின்றது

நம்மை தினம் காண வரும்
தூரத்து நிலா!

  1. ????_?????????’s avatar

    ???????? ????????? ?????
    ??????????? ??????????


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.