தேடல்

உன்னில் தொலைவதற்காகவே
என் தேடல்களை உன்னிடமிருந்தே
ஆரம்பிக்கின்றேன்

இருந்தும்
என் தொலைதலின்
முடிவினில்
ஏனோ என் தோல்வியை
உணர்கின்றேன்..    


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.