பாரடி என் மோகினி

சொன்னால்
“நம்பமாட்டேன்”
என்கின்றாய்
முகம் திருப்பிக் கொண்டு!

முகர்ந்துப் பார்
கவிதையில்
உன் வாசம்

வருடிப்பார்
காகிதத்தில்
உன் பரிசம்

வாசித்துப்பார்
உன்னை நேசிக்கும்
என் இதயம்

நம்பிக்கை வரவில்லையா?
கசக்கி எறிந்துப்பார்

நான் இறந்துக்கிடப்பது
புரியும்.

______

ஏன்டீ என்னை இப்படி
இம்சை செய்கிறாய்?

நான் தந்த முத்ததில்
என்ன குறைக்கண்டாய்

திருப்பி வாங்கிக்கொண்டு
வேறொன்று தா என்று,
உன் விழியடியில்
கிரங்கிக் கொண்டிருக்கும்
இவனிடம், தலையனை கொண்டு
அடிக்கின்றாய்.

______

நீ கோபமாக
இருக்கின்றாய்.

சரி, பிறகென்ன
நீ முத்தம்
தந்து என்னிடம்
கெஞ்சுவாய்

இனிமேல்
இப்படி நடந்துகொள்ளமாட்டேன்
என்று.!

அதற்கேனடி
இவ்வளவு நேரமாக
காற்கவைக்கின்றாய் என்னை?

_______

மக்கு,
உன் தவறுகளில்,
சரியாக செய்ய
கற்றுத்தருபவள்
நான்.

அதற்காக
முத்தத்தை கூடவா
ஒழுங்காக இடமாட்டாய்?

____

உன் ஞாபகங்களுக்கு
அப்பால் நின்று
நனைந்து கொண்டிருக்கின்றது
என் மனசு

குடைக்கேட்டு
வரவில்லை
என் கவிதைகள்
உன்னிடம்

நீ சிந்திவிடும்
ஒவ்வொரு கண்ணீர்
துளியிடமும்
மன்னிப்புக்கேட்கத்தான்.

************

  1. ramasamyv’s avatar

    superb

  2. rajkumar’s avatar

    good feeling about love…!:-)

  3. Poornima Thottaryaswamy’s avatar

    Nice feeling 🙁


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.