இனி ஒரு சுதந்திரம் செய்வோம்

INDIA

உலகமயமாதலில்
ஊமையானதோ
என் இனிய இந்தியா?

மனிதயேயம் கூட
வியபாரம் ஆனதில்,
விருந்தோம்பல்
விம்மி அழுகின்றது
இன் நாட்டில்!

கிராமத்தை தொலைப்பதில்
குறியாக இருக்கின்றது
எங்கள் அரசு!

உணவு வேளையினை
மறக்க வைக்கும்
வேலைக்கு உணவு
திட்டம் !

போராளிகள் எல்லாம்
விசா எடுக்க
கடுமையான பயிற்சியில்!

தேவையானவைகள்
எல்லாம்  தேவைக்கு
அதிகமாகவே இங்கு
கிடைப்பதில்லை!

குறைந்த பட்ச
அடிப்படை உடமைகள்
இங்கு நிறைவாகவே
குறைவானவர்களுக்கு!

பட்டினியினை உண்ணும்
எங்களுக்கு
ஏனோ தலைவர்கள்
சுதந்திர தினம் என்று
இனிப்பொன்றை
கொடுத்து எங்களின்
உலகசாதனையினை
முறியடித்துவிடுகின்றர்!

இந்தியாவில்
100 கோடிக்கும் மேல்
உடல்கள் உற்பத்தி
செய்யப்பட்டன !

தேசத்தை எமனின்
அந்தப்புரமாக்கிவிட்டனர்
பணம் படைத்த
இந்திரர்கள்!

இவ்வளவுக்கும்
மேலே நாங்கள்
இந்தியர்கள்!
இருந்தும்
அனைவருக்கும்
சுதந்திர தின
வாழ்த்துக்கள்!    

 1. selvi_sutha’s avatar

  “?????????
  ????????????
  ???????? ???
  ?????????????! “

 2. madhukrish’s avatar

  ???????? ??? ?????????????

 3. navas’s avatar

  ????????????
  ??????? ????????
  ????????? ?????
  ?????????????!


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.