மழைக் காலக்குறிப்புகள்

 

மழைக் காலக்குறிப்புகளாக
பத்திரப்படுத்தி வைத்துள்ளேன்

குடைக்கம்பில்
ஒட்டிக்கொண்ட
உன் கைரேகையினை
மின்னல் கீற்றுகள் என!    

மழை மறுத்த
காலங்களில்
உன் நினைவுச்சாயல்களில்
நான் நனைந்துகொள்ள!!

  1. Jagadhesh’s avatar

    Please remove this bug from ur bottom right of this page:

    When u click the previous month this error follows……..

    Fatal error: Call to undefined function single_tag_title() in /home/thotta/public_html/wp-content/plugins/hb-social-bookmark-widget/hb-social-bookmarks.php on line 37


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.