சுவாசத்தின் வாசம்


மொழிமறந்து எழுதிய
கவிதையிது!
உன்
கண்மொழியினிலே
கரையொதிங்கிய பின்
நான்!

நீலங்கள் கறைந்தொழுகி
வானம் விட்டு
உன் நிழல் சேர்ந்ததால்
நிலவு திசை மாறி
போனதோ.!

சற்றே திரும்பிப் பார்!
கொஞ்சம் இழைபாரட்டும்
என் சுவாசக்கூடு!

ஆயிரம் யானைகள்கொண்டு
இந்திரலோகம்
கொண்டுச்செல்வேன்!
ஒரு நிபந்தனை மட்டும்.

கொஞ்சம் உன் சுவாசத்தை
கொடு, நுகர்ந்துபார்கவேண்டும்.
சுவாசத்தின் வாசம் என்னவென்று!

 1. Divya’s avatar

  Simply super…

 2. lathananth’s avatar

  ??????!
  ????? ?????? ????????. ????????? ????? ????????????????? ???????? ?????.
  ?????? ???????? ???/??????? ???? ???????????????
  ????????? ??????????. ?????????????.

 3. loganayaki’s avatar

  super super very super , how i donot ,super continue till your life

 4. Mathivanan’s avatar

  hai , its very nice kavithi

 5. Poornima Thottarayaswamy’s avatar

  Super kanna! God bless u to write the same forever…


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.