நாம் சண்டையிட்டு
பிரிந்த அந்த
கடற்கறை சந்திப்பின்
அடையாளச்சின்னம்

இன்னமும்
அங்கேயே வானம்பார்த்து
வரமொன்று கேட்டு
தவம் செய்கின்றது.

மனசை நகங்களில்
வைத்திருக்கும் தேவதையே
உன் கைசேர!

என்னைபோலவே!!

 1. ?.????????????????’s avatar

  //???? ?????????//
  ????????? ??????
  ???????? ?????.

 2. loganayaki’s avatar

  it is so nice i like that poem very much .

 3. valaipookkal’s avatar

  Hi

  ?????? ?????????? ?????????????? ??????????? ?????. ???? ??????? ????? ???????????. ?????? ???????? ????? ????? ???????? ???????????? ?????? ????? ?????? ?????????.

  ????????
  ?????????????/??????????? ?????????

 4. viji’s avatar

  superb…!

 5. vijay kumar’s avatar

  Hi Sir,

  U r Always rockin………… There is nothing to say about your poems. Simply superb… Keep it up………….

 6. samson’s avatar

  its very nice


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.