எத்துனை எழுத்துக‌ள்,
பின் வார்த்தைக‌ள்,

கோர்தெழுத்ப்ப‌ட்ட‌ எதுகைக‌ள‌,
எழில்மிகு உவ‌மைக‌ள்,

ம‌ன‌ம்கொண்ட‌ ப‌டிம‌ங்க‌ள்,
ஆசையின் அலாய்ப்புக‌ள்,

இப்ப‌டியெல்லாம் எழுத‌ப்ப‌ட்ட‌
என் க‌விதைக‌ள்
விம‌ர்ச‌ன‌ங்க‌ளுக்காக‌வே
உன் கை சேர்கின்ற‌ன‌!

ஏனோ உன் வாஞ்சையால்
அவைக‌ள் விருச்ச‌ங்களாகின்ற‌ன‌.

Tags:


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.