காதலிகள்.com

You are currently browsing the archive for the காதலிகள்.com category.

proposal_1

க‌ட‌ற்க‌ரை ம‌ண‌ல்
அந்தி வான‌ம்
ஏங்கும் அலை
ஒழிந்த‌ சூரிய‌ன்
நீ
நான்
காத‌ல்!!!

பின் க‌விதைக‌ளாய்
என்ன‌ சொல்வ‌து
நீ நான் நாம் என்ற‌
காத‌லை த‌விற‌!!!

Tags:

அலைக‌ளின் ந‌டுவில்
விடுத‌லை பெற்ற‌
விருச்சங்க‌ளில்
கறைந்தொழுகிய
க‌ட‌ற்க‌ரை ம‌ண‌லில்
காத‌ல்

தீண்ட‌லில் தொட‌ங்கி
சூவாச‌த்தில் முடிய‌த் துடிக்கும்
ஷிருங்கார சாச‌ன‌த்தின்
சில்மிசியே!

என‌க்காக‌ ந‌ட‌த்த‌
உன் கால்க‌ளும்
உன‌க்காக‌ ம‌ண‌ல் அள்ளிய‌
என் கைக‌ளும்
ந‌ம‌க்கான‌ காத‌லை
ப‌திய‌ம் போட்ட‌து
க‌ரையெல்லாம்!

Tags: ,


* இற‌கு தொலைத்த‌
ப‌ற‌வை போல‌
உன்னை தேடுகின்றேன்
வ‌ன‌மெல்லாம்

எங்காவ‌து உன் வாச‌த்தின்
சாய‌லில் நான் விழ்ந்து கிட‌க்கின்றேனா? என்று.

* இலையின் அதிர்வில்
உதிர்ந்த‌ பூவின்
விசும்ப‌ல்

எனை விட்டு
நீ வீடு செல்லும்
அனைத்து பிரிவினிலும்.

* வெயில் தூர‌ளில்
குடை விரித்தாய்
கைப்பிடியில்
நான்

த‌விக்கும்
என் நினைவுக‌ளில்
உடைகின்ற‌து ஒரு
சிறு குமிழி.

* இத‌ழ் க‌ட‌ந்து
ம‌ழை ருசித்த‌
நாவிற்கு

வான‌ம்
குடை பிடித்த‌து
வான‌வில்.

Tags: ,

நீ விழுந்து
நான் அழுது
என‌க்கு ம‌ருந்திட்டு 
உன‌க்கு குண‌மான‌து
காதலால்!

மேக‌மெல்லாம் ம‌ழைத்துளி
நீ ந‌னைந்து விளையாட‌
நான் சேமித்த‌ க‌ண்ணீர் துளிக‌ள்.

பாவ‌ம் அந்த‌ ப‌ட்டாம்பூச்சி
கொஞ்ச‌ம் ந‌க‌ர்ந்து செல்
தேன் குடிக்க‌ சுற்றி சுற்றி
வ‌ருகிற‌து உன்னையே!

Tags:

முன் இர‌வின் முழு ஒளியில்
ப‌னி பொழியும் ந‌திக்க‌ரையில்
நின்றிருந்தேன் வெகு நேர‌ம்

வின்னைத் தாண்டி வ‌ரும் வ‌ழியில்
காவ‌ல் வைத்திருந்தேன் என் விழியை
அதில் செய்தியில்லை, என்னுள் செய‌லுமில்லை
இனி செதில்க‌ளுக்கும் உயிர் சொந்த‌மில்லை

யார் அடித்தும் வ‌லித்த‌தில்லை உன்
க‌ண் அடியில் காத‌ல் விதைக்கும் முன்னே
நீ உழுது பின் நான் விளைந்த‌ அந்த‌
ம‌னி ம‌னியான‌ ம‌ணிப்பொழுதில் நான்
ம‌ல‌ர்ந்து விட்டேன், ஏன் இல்லை நீ
என் அருகினில்!

க‌ட‌வுளின் வாச‌ம், நான் க‌ண்டு கொண்ட‌
அந்த‌ ச‌ந்திப்பொழுதின் தோள் சாய்த‌தில்,
உன் சாய‌ல் க‌ண்ட‌ க‌ட‌வுளிட‌ம், நான்
சாந்தி கொண்டேன் உன் ச‌ம‌ய‌த்திட‌ம்!

ந‌திக்க‌ரையெல்லாம் நீல‌ம் ப‌டிந்து
என் நீண்ட‌ பிரிவை க‌ல‌ந்து வைக்கும்
நீ வ‌ருகையிலே அதில் கால் ந‌னைத்து
என் உயிரின் மிச்ச‌த்தையும் க‌ரைத்துவிடு.

Tags:

எத்துனை எழுத்துக‌ள்,
பின் வார்த்தைக‌ள்,

கோர்தெழுத்ப்ப‌ட்ட‌ எதுகைக‌ள‌,
எழில்மிகு உவ‌மைக‌ள்,

ம‌ன‌ம்கொண்ட‌ ப‌டிம‌ங்க‌ள்,
ஆசையின் அலாய்ப்புக‌ள்,

இப்ப‌டியெல்லாம் எழுத‌ப்ப‌ட்ட‌
என் க‌விதைக‌ள்
விம‌ர்ச‌ன‌ங்க‌ளுக்காக‌வே
உன் கை சேர்கின்ற‌ன‌!

ஏனோ உன் வாஞ்சையால்
அவைக‌ள் விருச்ச‌ங்களாகின்ற‌ன‌.

Tags:

 

நீ
எங்காவது
எதையாவது
விட்டுவிட்டு போ

பத்திரப்படுத்த
வேண்டும்

என்னுள் இருக்கும்
உன் நினைவுகளுக்காக..

*
நான் எழுதும்
கவிதைகள் யாவும்
உனக்காகத்தான் என்று
சொல்வது
பொய் என்றாலும்

உண்மையும் உண்டு.

*
எனக்கு தனிமை
மிகவும் பிடித்திருந்தது

அது உன்னுடன்
மட்டும் எனும்போது..

*
நான் எழுதி அனுபிய
கவிகள் யாவும் திருடப்பட்டவையே

உன்னிடமிருந்து
மட்டும்

நான் படித்ததில்
மிகவும் பிடித்தது
உன் இதழ்களின்
வரிகளே!சில்மிஷியே
அருகினில் வா!

*
உன்
வீட்டு வாசலில்
அறிவிக்க செய்

“தேவதை ஜாக்கிரதை”

*
நீ நிலவொளியினில்தான்
நடந்து வருகின்றாய்

பதறுகின்றது என்
மனசு

ஓளியின் வீச்சில்
காயம்பட்டுவிடக்கூடாதே
உன் மேனி என்று..

*
நீ ‘ம்’ கூட
சொல்லவேண்டாம்

கடைக்கண்ணால்
மட்டும் பார்

உனக்கும் சேர்ந்து
நானே காதலிக்கிறேன்!

*
என்னை முதன்முதலாக
பார்த்தபோது
என் தாய் வடித்த
ஆனந்தக் கண்ணீரே

எனக்கும் வழிந்தது
உனை முதன்முதலாக
பார்த்தபோது…

*
“க்ஞங்ங்ங் ந்ணஜ ஒப்ப்
ம்ட்ம்ம்ம் ந்ன்ன்ன்”

புரிகின்றதா?

இப்படித்தான்
நீயில்லாத நேரங்களில்
நான்

*
உனை அழகி என்று மட்டும்
வர்ணிக்கும் தோழி மீது

கோபமாய் வருகின்றது

தேவதையே..

*
நீ
தாமதமாகவே

வருவாய் என்றாலும்

நீ வரும் வரை
துணையாக இருந்த
உன் நினைவுகளை

களையும் போதுதான்
கோபமே வருகின்றது
உன் மீது!

*
சமிபத்தில்
நீயும்
நானும்
லாபமடைந்த விஷயம்

முத்தம்.

 *
நீ என்னுடன்
சண்டையிடுவதே

முத்தம் கொடுக்கத்தான்
என்று எனக்கு
தெரியும்

அது உனக்கும்
தெரியும்

பின் எதுக்கு
சண்டை?

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

WordPress › Error

Sorry, you are not allowed to access this page.