காத‌லும் காத‌லும்

You are currently browsing articles tagged காத‌லும் காத‌லும்.

நீ விழுந்து
நான் அழுது
என‌க்கு ம‌ருந்திட்டு 
உன‌க்கு குண‌மான‌து
காதலால்!

மேக‌மெல்லாம் ம‌ழைத்துளி
நீ ந‌னைந்து விளையாட‌
நான் சேமித்த‌ க‌ண்ணீர் துளிக‌ள்.

பாவ‌ம் அந்த‌ ப‌ட்டாம்பூச்சி
கொஞ்ச‌ம் ந‌க‌ர்ந்து செல்
தேன் குடிக்க‌ சுற்றி சுற்றி
வ‌ருகிற‌து உன்னையே!

Tags:

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin